Artist & Residence

Artist & Residence

Rezidence pro vybrané umělce na ostrově Pico – Azorské ostrovy.

pro umělce nabízíme rezidenční ateliér na ostrově Pico

Mezinárodní rezidenční program pořádaný pod hlavičkou produkční společnosti FREESAM je kapacitně omezenou unikátní příležitostí pro uměleckou činnost v inspirativním prostředí uprostřed Atlantického oceánu. Vychází z mnohaletých zkušeností svých zakladatelů s prací v oblasti kultury a umění. Má především za cíl přitáhnout pozornost k jedinečné, dramatické a zachovalé přírodě Azorských ostrovů a umožnit umělcům napříč žánry ovlivnit jejich tvorbu specifickou atmosférou ostrova Pico.

Program je určený pro vizuální umělce a hudebníky bez věkového omezení, kteří mají minimálně  tři roky od absolvování umělecké školy a mají za sebou alespoň dvě samostatné výstavy nebo prezentace.  Rezidence spočívá v měsíčním pobytu na ostrově Pico, během kterého vznikne jedinečné umělecké dílo reflektující česko-portugalské vztahy, Azorské ostrovy a jejich význam v mezinárodním kontextu nebo svým obsahem podpoří ochranu přírody Azorských ostrovů. Rezident výsledné dílo nechává společnosti freeSaM, která jej použije pro prezentaci Programu ve veřejném prostoru na místě konání projektu.

Podmínky rezidence:

Rezidenční program je umístěn do obce Terra do Pão na jižní straně ostrova Pico na Azorském souostroví. Jednoduché ubytování je zajištěno v rekonstruovaném historickém mlýnu na rozsáhlém soukromém pozemku na břehu Atlantického oceánu a zároveň na úpatí sopky Pico. Pro rezidenty je k dispozici venkovní kuchyň a sociální zařízení. Pro tvorbu pak samostatný ateliér s tekoucí vodou. Pozemek se nachází v přísně chráněné přírodní rezervaci.

S ohledem na typ ubytování a náročné, často se měnicí podmínky, není Program určen pro umělce vyžadující vyšší stupeň pohodlí a rozsáhlé produkční zázemí. Improvizace a schopnost adaptace je předpokladem pro zdárné absolvování pobytu.

Rezidenční program zahrnuje:

  •   jednoduché ubytování ve zrekonstruovaném historickém mlýnu.
  • Obousměrná letenka na a z Azorských ostrov
  •  měsíční příspěvek ve výši 1 000 euro pro osobu, případně 1.500 EUR pro umělecký pár
  • produkční budget ve výši 200 euro
  • zajištění základního nářadí a náčiní
  • jeden hrazený výlet na velryby a delfíny
  • výstup na sopku s průvodce
  • návštěvu místních vinic chráněných programem UNESCO

(Kvůli povětrnostním podmínkám nebo jiný objektivním skutečnostem, mohou být náhle měněny časy letů na Azorské ostrovy. Zároveň počasí nemusí po celou dobu pobytu umožnit výlet na velryby nebo výstup na sopku.)

Historie místa konání rezidence

Nemovitosti,  nyní tvořící jeden celek, byly postupně kupovány od roku 2017.  Původně neprostupná džungle se dvěma kamennými náspy naznačujími, kde se nacházely původní mlýny, se v průběhu pěti let dočkala revitalizace s možnostmi dalšího rozvoje při zachování důrazu na ochranu přírody, především pak ptačí fauny. Byly zrekonstruovány oba mlýny - Manuel Domingos a Choca s tím, že Manuel Domingos sloužil svému původnímu účelu až do 60. let minulého století.
Mlýny se na Azorských ostrovech začaly objevovat na začátku 20. století, aby odlehčily manuální práci při výrobě mouky. Její většina se vyráběla z kukuřice, která se v pytlích vynášela po schodech až k mlecímu ústrojí. Mlýny se musely umět přizpůsobit měnícímu se směru větru na ostrovech. Proto byly konstruovány tak, že jejich mechanizmus umožňoval natáčení celého mlýnu v půlkruhu o 180°.
Zrekonstruované mlýny v Terra do Pão jsou kulturní památkou.

Azorské ostrovy

Portugalské zámořské území obsazení Portugalci v roce 1453. Souostroví se skládá z devíti obydlených ostrovů. Větrné subtropické podnebí díky vlivu Golfského proudu nemá velké teplotní rozdíly. V létě se teploty pohybují okolo 25°C a v zimě 17°C. Na Azorech je několik přírodních rezervací i lokalit světového kulturního dědictví UNESCO.

Ostrov Pico

Ostrov s nejvyšší horou celého Portugalska dlouhý 40 a široký 15 km. Světoznámé vinice, dostatek vlastních potravin od ovoce po hovězí nebo čistý oceán bohatý na podmořský život z něj dělají ideální místo pro únik z reality.

Kontakt

Saša Dlouhý

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Sofia Sousa

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.