Jakub Nepraš

Jakub Nepraš

Rezidence 08/2021

Vystudoval Akademii výtvarných umění, obor nová média, vedený Michaelem Bielickým. Multimediální umělec využívající nejmodernější techniky k vytváření video koláží a maleb. Držitel mnoha zahraničních ocenění, mimo jiné nejvyššího ocenění na Arte Fiera Bologna. Autor několika exponátů začleněných do klíčové části prezentace České republiky na světové výstavě v Šanghaji a v Dubaji.

https://www.jakubnepras.com/