Heidundgriess (Alexandra Grieß & Jorel Heid)

Heidundgriess (Alexandra Grieß & Jorel Heid)

Rezidence 06/2023

Heidundgriess
Alexandra Grieß & Jorel Heid
NU´VEM RESIDENCY 2023
"Fragile"
dřevo
(hlavní objekt)

Umělecké duo se sídlem v německém Hamburku, které se od roku 2011 věnuje především interdisciplinárnímu umění instalace. Alexandra Grieß vystudovala Commincation design a Jorel Heid získal vzdělání jako Truhlář.
Vzhledem k jejich rozdílnému profesnímu zázemí kombinují oblasti umění, architektury a designu. V jejich umělecké praxi se zabývají a zkoumají téma rychle rostoucích měst a důsledků pro přírodu. Zabývají se otázkami jako:
-Jaká různá chápání a interpretace spojuje pojem „příroda“, z nichž každé je individuální, kulturně formované nebo pojaté jako tržní myšlenka?
-Jaké jsou důsledky, když utváříme, přetváříme a dobýváme naše prostředí podle našich potřeb nebo ekonomických zájmů?
Zabývají se site-specific tématy a vyvíjí interaktivní, multimediální instalace a intervence ve veřejném prostoru po celém světě i v galeriích.

"Fragile" je projekt, který v abstrahované podobě připomíná řadu domino, která jako by stála v okamžiku, kdy se převrhne.
Okamžitě vyvolává očekávání, že každou chvíli bude muset spadnout další.
Nenaplnění tohoto očekávání, rozchod s obvyklým vnímáním času a křehká pauza vyvolává otázky, zda je naznačený sled událostí zpomalen, prezentován (zpomaleně) a časová osa sahá do měsíců, let, desetiletí popř. dokonce tisíciletí...?
S fragile by chtěli návštěvníky pozvat k tomu, aby se vžili do prostředí a vlastního vnímání času ve vztahu ke křehkosti ekosystému a viděli fragile jako symbol uvědomění si vlastních činů, které nejsou vždy hned patrné, ale přesto mají přímý dopad na ekosystém.

www.heidundgriess.de

www.heidundgriess.de