Tereza Vejvodová & Ivana Mer

Tereza Vejvodová & Ivana Mer

Rezidence 07-08/2022

Tereza Vejvodová & Ivana Mer
NU´VEM RESIDENCY 2022

Ao Coração

Audiovizuální báseň odrážející přírodu a zvukovou kulisu Azorských ostrovů

Ivana Mer
zpěvačka a skladatelka
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií, Katedra sociální a kulturní antropologie
FB: ivanamermusic
Spotify: Ivana Mer

Tereza Vejvodová
režisérka a multimediální umělkyně
Filmová a televizní faktulta Akademie múzických umění v Praze

www.terezavejvodova.com